Skip to main content

Alain Coulier

Geboren te Oostende op 23/04/1966
Licentiaat (Master) in de rechten Universiteit Gent 1991
Advocaat aan de Gentse balie 1991-1992
Advocaat aan de Veurnse balie sedert 1992

Houder van certificat de français juridique KUL 2014-2015
Houder van certificaat 'Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken' 2016
Postgraduaat vastgoedkunde KUL 2019-2020 - cum laude


Beëdigd gerechtsvertaler/tolk  NL/FR en FR/NL
Lid van de Raad van de Orde van advocaten 2013-2018
Voorzitter Taxatiekamer van de Orde van advocaten sedert 2013
Lid en adviserend raadsman van diverse verenigingen en belangengroepen

Loopbaan

 • 1991
  stage balie Gent
 • 1992 - 1994
  stage balie Veurne (Patron Mtr. Paul THOMAS)
 • 1994 - 1997
  medewerker kantoor Thomas & Vandermarliere
 • 1997 - 2009
  advocatenkantoor Alain COULIER
 • 2010 - 2015
  maatschap van advocaten COULIER & VANDERMARLIERE
 • 2016 - heden

  B.V. Advocatenkantoor Alain COULIER

 • 2013 - 2018
  lid Raad van de Orde van advocaten te Veurne
 • 2013 - heden
  voorzitter Taxatiekamer binnen de Orde van Advocaten balie West-Vlaanderen

RECENT GEVOLGDE OPLEIDINGEN

 • 2023-2024
  Actualia Personen- familie- en relatievermogensrecht (CJB Veurne)
  Bijzondere informatieverplichtingen bij verkoop van vastgoed (Kulak)
  De notaris en de internationale nalatenschap (UGent)
  Het bewijs van vergoedingsrekeningen in het licht van de cassatieuitspraak vandaag (UGent)
  Rechtspraak inzake appartementsmede-eigendom (2019-2023): notariële perspectieven (UGent)
  Verjaring van (complexere) aansprakelijkheidsgevallen, de rol van rechter bij het verjaringsrecht (Kulak)
  Bodemverontreiniging: informatie-, onderzoeks- en saneringsverplichtingen bij overdracht van grond (Kulak)

 • 2022-2023
  Dialoog over de hervorming van het huwelijksvermogenrecht en het erfrecht en de codificatie ervan (KUL)
  Het vernieuwde seksueel strafrecht (Gandaius-UGent)
  Actualia inzake partner- en kinderalimentatie (Kulak)
  Recente ontwikkelingen inzake goederenbeheer (UHasselt)
  Actuele ontwikkelingen in de familierechtbank: experimenteren met het participatie- en consensusmodel (UHasselt)
  Ouderlijk gezag, verblijfsregeling en recht op persoonlijk contact: recente ontwikkelingen (KUL)
  Het familiale vermogensrecht na de codificatie - Erfrecht - familiebedrijven (Gandaius - UGent)
  Vastgoedrecht: actuele ontwikkelingen inzake mede-eigendom, vruchtgebruik, publiek vastgoedrecht en burenrelaties (Themis - KUL)
  Familiaal Vermogensrechtelijke overeenkomsten: Erfovereenkomsten - EOT (Gandaius - UGent)
  IPR & gerechtelijke vereffening-verdeling (Gandaius - UGent) 
  Evaluatie van het nieuwe familiaal vermogensrecht (Gandaius - UGent)
  Gedingkosten in civiele zaken (Themis - KUL)
  Stand van zaken en actuele ontwikkelingen op het gebied van hoger beroep (Themis - KUL)
  Taakverdeling tussen rechter en partijen (Themis - KUL)
  Dwangsom (Themis - KUL)
  De nieuwe wet seksuele misdrijven (CJB Veurne)

 • 2021-2022
  Vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden: overzicht actuele topics en aandachtspunten (CJB Brugge)
  Informatieverplichtingen bij verkoop van vastgoed (KULAK)
  Hervorming van het verbintenissen- en goederenrecht PUC Willy Delva (Gandaius - UGent)
  Huwelijksvermogenrecht: Overdracht van het familiaal vermogen: voorkomen en genezen (EuroPConcept)

 • 2020-2021
  Het nieuwe goederenrecht (Gandaius - UGent)
  Erfrecht, huwelijksvermogenrecht en successieplanning: huwelijkscontracten van scheiding van goederen (KUL)
  Erfrecht, huwelijksvermogenrecht en successieplanning: vereffeningen en verdelingen in het familiaal vermogensrecht (KUL)
  Het openvallen van de nalatenschap fiscaal en civiel bekeken (Deloitte Legal, Intersentia)
  Juridische update - Wegwijzer stedenbouwkundige handelingen- vergunningsplicht- meldingsplicht en vrijstellingen (KULAK)
  Justitie: sneller, menselijker en straffer (CJB Veurne)

 • 2019-2020
  Postgraduaat in vastgoedkunde (KUL) - cum laude
  Personen- en Familierecht: Afstamming, bewindvoering, EOT, onderhoudsaanspraken tussen echtgenoten (Themis - KUL)
  Digitalisering in het vennootschapsrecht PUC Willy Delva (UGent)

 • 2018-2019
  Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen: nieuwe opportuniteiten bij de NV (KULAK)
  Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen: aansprakelijkheid van bestuurders - geschillenregeling (KULAK)
  De Kapitaalloze BV (KULAK)
  Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen: Herstructureringen en het overgangsrecht (KULAK)
  Beroepsaansprakelijkheid (CJB Ieper)
  De hervorming van het ondernemingsrecht (Intersentia)

 • 2017-2018
  Over krokussen en chrysanten in de tuin van justitie (Conferentie jonge balie Veurne)
  Bijzondere overeenkomsten (Themis - KUL)
  De hervorming van het Belgische insolventierecht (KULAK)
  De verjaring van de strafvordering - met een bijzondere aandacht voor het wegverkeerrecht (Gandaius - CJB Veurne)
  Het nieuwe erfrecht anno 2017 (Conferentie jonge balie Veurne)
  Patrimonium: Het nieuwe erfrecht in theorie en praktijk - vereffening-verdeling nalatenschap erfovereenkomsten (Universiteit Hasselt)
  Feitelijke algemeenheden in het licht van de notariële praktijk (Themis - KUL)
  Bijzondere gerechtelijke verkopingen na de nieuwe insolventiewet (Themis - KUL)
  Beslag en tenuitvoerlegging tegen gehuwden, samenwonenden,... (Die Keure)
  Appartementsrecht. Hervorming 2018 en actuele ontwikkelingen (Themis - KUL)