Alain Coulier

Geboren te Oostende op 23/04/1966
Licentiaat (Master) in de rechten Universiteit Gent 1991
Advocaat aan de Gentse balie 1991-1992
Advocaat aan de Veurnse balie sedert 1992

Houder van certificat de français juridique KUL 2014-2015
Houder van certificaat 'Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken' 2016
Postgraduaat vastgoedkunde KUL 2019-2020 - cum laude


Beëdigd gerechtsvertaler/tolk  NL/FR en FR/NL
Lid van de Raad van de Orde van advocaten 2013-2018
Voorzitter Taxatiekamer van de Orde van advocaten sedert 2013
Lid en adviserend raadsman van diverse verenigingen en belangengroepen

Loopbaan

 • 1991
  stage balie Gent
 • 1992 - 1994
  stage balie Veurne (Patron Mtr. Paul THOMAS)
 • 1994 - 1997
  medewerker kantoor Thomas & Vandermarliere
 • 1997 - 2009
  advocatenkantoor Alain COULIER
 • 2010 - 2015
  maatschap van advocaten COULIER & VANDERMARLIERE
 • 2016 - heden
  B.V.B.A. Advocatenkantoor Alain COULIER
 • 2013 - 2018
  lid Raad van de Orde van advocaten te Veurne
 • 2013 - heden
  voorzitter Taxatiekamer binnen de Orde van Advocaten balie West-Vlaanderen

RECENT GEVOLGDE OPLEIDINGEN

 • 2022-2023
  Dialoog over de hervorming van het huwelijksvermogenrecht en het erfrecht en de codificatie ervan (KUL)
  Het vernieuwde seksueel strafrecht (Gandaius-UGent)
  Actualia inzake partner- en kinderalimentatie (Kulak)
  Recente ontwikkelingen inzake goederenbeheer (UHasselt)
  Actuele ontwikkelingen in de familierechtbank: experimenteren met het participatie- en consensusmodel (UHasselt)
  Ouderlijk gezag, verblijfsregeling en recht op persoonlijk contact: recente ontwikkelingen (KUL)
  Het familiale vermogensrecht na de codificatie - Erfrecht (Gandaius - UGent)
  Vastgoedrecht: actuele ontwikkelingen inzake mede-eigendom, vruchtgebruik, publiek vastgoedrecht en burenrelaties (Themis - KUL)

 • 2021-2022
  Vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden: overzicht actuele topics en aandachtspunten (CJB Brugge)
  Informatieverplichtingen bij verkoop van vastgoed (KULAK)
  Hervorming van het verbintenissen- en goederenrecht PUC Willy Delva (Gandaius - UGent)
  Huwelijksvermogenrecht: Overdracht van het familiaal vermogen: voorkomen en genezen (EuroPConcept)

 • 2020-2021
  Het nieuwe goederenrecht (Gandaius - UGent)
  Erfrecht, huwelijksvermogenrecht en successieplanning: huwelijkscontracten van scheiding van goederen (KUL)
  Erfrecht, huwelijksvermogenrecht en successieplanning: vereffeningen en verdelingen in het familiaal vermogensrecht (KUL)
  Het openvallen van de nalatenschap fiscaal en civiel bekeken (Deloitte Legal, Intersentia)
  Juridische update - Wegwijzer stedenbouwkundige handelingen- vergunningsplicht- meldingsplicht en vrijstellingen (KULAK)
  Justitie: sneller, menselijker en straffer (CJB Veurne)

 • 2019-2020
  Postgraduaat in vastgoedkunde (KUL) - cum laude
  Personen- en Familierecht: Afstamming, bewindvoering, EOT, onderhoudsaanspraken tussen echtgenoten (Themis - KUL)
  Digitalisering in het vennootschapsrecht PUC Willy Delva (UGent)

 • 2018-2019
  Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen: nieuwe opportuniteiten bij de NV (KULAK)
  Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen: aansprakelijkheid van bestuurders - geschillenregeling (KULAK)
  De Kapitaalloze BV (KULAK)
  Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen: Herstructureringen en het overgangsrecht (KULAK)
  Beroepsaansprakelijkheid (CJB Ieper)
  De hervorming van het ondernemingsrecht (Intersentia)

 • 2017-2018
  Over krokussen en chrysanten in de tuin van justitie (Conferentie jonge balie Veurne)
  Bijzondere overeenkomsten (Themis - KUL)
  De hervorming van het Belgische insolventierecht (KULAK)
  De verjaring van de strafvordering - met een bijzondere aandacht voor het wegverkeerrecht (Gandaius - CJB Veurne)
  Het nieuwe erfrecht anno 2017 (Conferentie jonge balie Veurne)
  Patrimonium: Het nieuwe erfrecht in theorie en praktijk - vereffening-verdeling nalatenschap erfovereenkomsten (Universiteit Hasselt)
  Feitelijke algemeenheden in het licht van de notariële praktijk (Themis - KUL)
  Bijzondere gerechtelijke verkopingen na de nieuwe insolventiewet (Themis - KUL)
  Beslag en tenuitvoerlegging tegen gehuwden, samenwonenden,... (Die Keure)
  Appartementsrecht. Hervorming 2018 en actuele ontwikkelingen (Themis - KUL)

 • 2016-2017
  Post-universitaire cyclus Willy Delva: strafrecht en strafprocesrecht (UGent)
  Vereffening-verdeling NA overlijden: erfenissen en procedurele topics (Infostrat)
  Vastgoedrecht: privaat vastgoedrecht, appartementsrecht, mede-eigendom (Themis - KUL)
  Personen- en familierecht: samenwoningsrecht, onderhoudsuitkeringen tussen ex-echtgenoten, afstammingsrecht (Themis - KUL)
  Familiaal vermogensrecht (Universiteit Hasselt)
  Internationaal privaatrecht (Conferentie jonge balie Veurne)
  Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (OVB)
  Het bodemdecreet doorgrond (Conferentie jonge balie Veurne)
  De hervorming van het erfrecht (Lexdura)
  Vereffening-verdeling NA echtscheiding: Materieelrechtelijke topics (Infostrat)
  Vereffening-verdeling NA echtscheiding: Proces-, bewijs- en executierechtelijke topics (Infostrat)

 • 2015-2016
  De advocaat en notaris als ondernemer (KULAK)
  Familiaal vermogensrecht: Erfrechtverordening, Beheer van de nalatenschap (Themis - KUL)
  Huwelijksvermogensrecht (Universiteit Hasselt)
  Strafrecht en strafprocesrecht - Potpourri II (KULAK)
  Verbintenissenrecht: Nietigheid contracten, beëindigingsbedingen (Themis - KUL)
  De Europese erfrechtverordening, zorgovereenkomsten (Themis - KUL)

© B.V. Advocatenkantoor COULIER

Oostendestraat 11 & 20
8620 NIEUWPOORT

Tel: 058 24 26 64
Fax: 058 24 26 65

BTW 0879.173.059