Verkeerszonden

Materies

U heeft een snelheidsovertreding begaan. Wat nu?

Afhankelijk van de plaats waar de overtreding wordt begaan en de gevoerde snelheid zullen de gevolgen en sancties anders zijn.

Lichte snelheidsovertreding

U ontvangt een onmiddellijke inning vanwege de politie of een voorstel tot minnelijke schikking vanwege het politieparket. Indien u deze tijdig betaalt vervalt de strafvordering en kan u niet meer voor deze inbreuk worden vervolgd voor de politierechtbank.

Quid bij een zware snelheidsovertreding?

Hier loopt u de kans om een verval van het recht tot sturen van een voertuig op te lopen. U zult zich dienen te verantwoorden voor de politierechtbank.

De rechter kan u veroordelen tot een geldboete en/of rijverbod. Deze sancties kunnen soms voor een deel met uitstel worden opgelegd. Het rijverbod kan beperkt worden naar gelang de omstandigheden voor bepaalde categorie├źn (bv. enkel B) of er kan de gunst van weekendverval worden toegekend.

Sommige politierechters staan toe dat er geen effectieve bestraffing wordt opgelegd indien een verkeerscursus wordt gevolgd en er geen nieuwe inbreuken worden begaan binnen de 3 jaar.

Nieuwe verkeersinbreuk binnen de 3 jaar nadat u definitief werd veroordeeld voor een eerdere zware verkeersinbreuk.

In geval van veroordeling wegens het begaan van een zware snelheidsovertreding en er binnen de drie jaar na deze veroordeling opnieuw een zware verkeersovertreding begaat (het is niet vereist dat de nieuwe inbreuk opnieuw een snelheidsovertreding betreft) is er sprake van herhaling.

De wet voorziet in een rijverbod van minstens 3 maanden en in het verplicht opleggen van een praktisch- en theoretisch rijexamen en een medische en psychologische proef. (art. 38 par. 2 Wegverkeerswet)

Jonge bestuurders

De wetgever heeft weinig vertrouwen in jonge bestuurders (ttz. bestuurders die minder dan 2 jaar hun rijbewijs hebben behaald) en sanctioneert deze strenger.

In plaats van een mogelijk rijverbod dient de rechter een effectief rijverbod op te leggen.

Voorts is de rechter verplicht u het theoretisch of praktisch rijexamen te laten overdoen. De meeste rechters laten toe dat u of uw advocaat uw voorkeur laat kennen. 

Drugs in het verkeer

De minimumboete voor het rijden onder invloed van drugs bedraagt actueel 200 euro x 8; maximaal 2.000 euro x 8.

De parketten kennen geen tolerantie voor drugs in het verkeer en gaan dan ook systematisch over tot dagvaarding voor de politierechtbank.

Blijkt ter zitting dat u verslaafd is dan kan de rechter naast een geldboete en een rijverbod ook ten titel van veiligheidsmaatregel bij toepassing van artikel 42 wegverkeerswet geestelijk en/of lichamelijk ongeschikt verklaren voor het rijden met een voertuig.

Deze veiligheidsmaatregel gaat onmiddellijk in zodat u uw rijbewijs onmiddellijk moet afgeven.

Indien u binnen de 3 jaar na een eerdere veroordeling opnieuw dezelfde inbreuk begaat dan valt de bestraffing streng uit :

  • Een gevangenisstraf van 1 maanden tot 2 jaar; en/of een geldboete van 400 euro x8 tot 5000 euro x 8
  • een rijverbod van minimum 3 maanden tot 5 jaar of levenslang. 

Alcohol in het verkeer 

Er is sprake van intoxicatie indien de wettelijke toegelaten marge wordt overschreden. 

Er is sprake van dronkenschap indien iemand ten gevolge van het nuttigen van alcohol dermate van de kaart is dat hij de blijvende controle over zijn daden heeft verloren. 

De bestraffing verzwaart naargelang de hoegrootheid van de alcoholopname Tussen 0.5-0.8 promille

  • onmiddellijk rijverbod van 3 uren
  • mogelijkheid tot onmiddellijke inning. Tussen 0.8 en 1.15promille
  • onmiddellijk rijverbod van 6 uren of onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen indien het rijgedrag als gevaarlijk wordt aanzien
  • onmiddellijke inning mogelijk
  • in geval er een vervolging wordt ingesteld boete tussen de 1600-16.000 euro en een rijverbod.
  • mogelijkheid tot opleggen alcoholslot

Maak nu een afspraak

┬ę B.V. Advocatenkantoor COULIER

Oostendestraat 11 & 20
8620 NIEUWPOORT

Tel: 058 24 26 64
Fax: 058 24 26 65

BTW 0879.173.059