Taks tweede verblijven

Materies

Het Hof van Beroep te Gent vernietigde bij arrest van 8 juni 2021 een aanslag tweede verblijftaks van de gemeente Koksijde nu het oordeelde dat het belastingsreglement op de tweede  verblijven van de gemeente het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt nu:

  • Niet-inwoners die eigenaar zijn van een aldaar gelegen onroerend goed tweede verblijftaks dienen te betalen op dit onroerend goed terwijl vaste inwoners die eigenaar zijn van een woning welke niet als tweede verblijf worden beschouwd geen gelijkaardige belasting dienen te betalen 
  • Er niet kann worden aangenomen dat de tweede verblijftaks een compenserende heffing ten overstaan van de eigenaars van een onroerend goed die geen inwoner kan uitmaken nu de vaste inwoners zelf geen aanvullende personenbelasting dienen te betalen

Het Hof van Beroep voegt eraan toe dat :

  • het niet bewezen is dat eigenaars van tweede verblijven meer kosten aan veiligheidsvoorzieningen en onderhoud binnen de gemeente genereren nu zulks eerder te wijten kan zijn aan dagjestoeristen
  • er geen verantwoording is om financiële middelen bestemd voor sociale woningbouw alleen te halen bij eigenaars van een tweede verblijf i.p.v. bij de vaste bewoners,
  • de bescherming van residentieel wonen geen legitieme verantwoording uitmaakt

Bijgevolg dient het belastingsreglement buiten toepassing te worden verklaard.

De conclusie is dat de gemeente haar belastingsreglement zal dienen te herzien, minstens beter te onderbouwen om dit te laten afstemmen op het gelijkheidsbeginsel en non-discriminatiebeginsel, wil het voor de toekomst zonder verdere discussies tweede verblijftaksen opleggen. 

Wie als tweedeverblijver nu denkt geen taksen meer te betalen heeft het verkeerd voor. De rechter oordeelde enkel in dit specifieke geval en enkel voor het betwiste aanslagjaar van 2018. Voor een volgend aanslagjaar moet een nieuwe procedure gestart worden. Het hele belastingreglement van de gemeente Koksijde laten vernietigen, zou enkel kunnen bij de Raad van State, maar daarvoor is het te laat. Maar dit arrest biedt wel hoop voor andere tweedeverblijvers.  Er wordt geadviseerd om een rechtsbijstandsverzekering te onderschrijven zodat de kosten voor een eventueel proces niet zelf hoeven gedragen te worden.

Maak nu een afspraak

© B.V. Advocatenkantoor COULIER

Oostendestraat 11 & 20
8620 NIEUWPOORT

Tel: 058 24 26 64
Fax: 058 24 26 65

BTW 0879.173.059