Jeugdrechtbank

Materies

De Jeugdrechtbank behandelt twee soorten zaken. Enerzijds zijn er de MOF-zaken. In het geval een minderjarige een misdrijf heeft gepleegd zal hij in tegenstelling tot meerderjarigen niet voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen, maar wel voor de Jeugdrechter. De Jeugdrechter zal dan aan de minderjarige een maatregel opleggen. De maatregelen zijn zeer divers. Het gaat van een berisping, naar een begeleiding over opvolging door de sociale dienst tot een plaatsing in een gesloten instelling. De Jeugdrechter zal bij het opleggen van de maatregel steeds rekening houden met de ernst van de feiten en de leeftijd van de minderjarige in kwestie.

Ook de ouders van een minderjarige die een misdrijf heeft gepleegd zullen voor de Jeugdrechter moeten verschijnen, zij zijn immers in principe aansprakelijk voor de daden van hun minderjarige kinderen. Concreet betekent dit dat zij bv. kunnen worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer. 

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de maatregelen die de Jeugdrechter heeft opgelegd niet meer helpen en indien deze zware feiten heeft gepleegd kan de Jeugdrechtbank beslissend dat een minderjarige (+16j) toch voor de Correctionele Rechtbank/ Hof van Assisen moet verschijnen, dit heet uithandengeving. De minderjarige zal in dit geval strafrechterlijk  berecht worden als een volwassene. 

Daarnaast zal de Jeugdrechtbank ook optreden als blijkt dat er minderjarige zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevindt (VOS-zaken). Het gaat hierbij om minderjarigen die zich in een thuissituatie bevinden waarin er sprake is van mishandeling, misbruik, verwaarlozing,.. Ook wanneer er in hoofde van de ouders sprake is van ernstige drug/alcoholgebruik of een psychische problematiek kan er een VOS-dossier worden opgesteld. 

Elke minderjarige die voor de Jeugdrechter moet verschijnen (zowel in MOF-zaken als in VOS-zaken) wordt bijgestaan door een advocaat die ambtshalve wordt aangesteld. 

Maak nu een afspraak

© B.V. Advocatenkantoor COULIER

Oostendestraat 11 & 20
8620 NIEUWPOORT

Tel: 058 24 26 64
Fax: 058 24 26 65

BTW 0879.173.059